ฉะเชิงเทรา หรือ แปดริ้ว นามแปดริ้วแห่งลุ่มน้ำบางปะกง แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของฉะเชิงเทราได้เป็นอย่างดี ด้วยความที่มีปลาช่อนขนาดใหญ่ชุกชุม ซึ่งสามารถแล่ได้ถึง 8 ริ้วด้วยกัน ฉะเชิงเทรา มีเรื่องเล่าขานมาแต่อดีตและยังคงปรากฏหลักฐานให้ลูกหลานได้ศึกษา ผู้คนส่วนใหญ่มักตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงและลำคลองต่าง ๆ มีผืนป่าใหญ่อันสมบูรณ์กั้นระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออก

 

edit @ 30 Jun 2016 09:32:33 by Pammy

edit @ 30 Jun 2016 09:33:48 by Pammy

Comment

Comment:

Tweet

สวยๆๆๆๆๆ

#2 By jan on 2016-07-02 13:53

ได้แค่อันเดียว

#1 By mind on 2016-06-30 09:47