ประวัติส่วนตัว

posted on 30 Jun 2016 08:46 by pammy2602

เด็กหญิง พัชรี ทองเริ่ม

ชื่อเล่น ปาล์มมี่

เกิดวันที่ 14 กรกฎาคม 2545

ที่อยู่ 201/2 หมู่ 4 ตำบล สถิ้งหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา รหัสไปร์ยษณี 90280 

กำลังศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา

จบการศึกษาจาก โรงเรียนอนุบาลสงขลา

เบอร์โทรสัพท์ 0827762861

อาหารที่ชอบ ข้าวผัดทะเล

สีที่ชอบ ฟ้า ดำ ขาว

สิ่งที่ชอบ สุนัข

สิ่งที่กลัว งู ตะขาบ

 

edit @ 30 Jun 2016 09:18:09 by Pammy

Comment

Comment:

Tweet